Zbiorniki ciekłego freonu

Thermokey TRH, TRV ? Zbiorniki ciekłego freonu

Thermokey TRH, TRV ? Zbiorniki ciekłego freonuGłównym zastosowaniem zbiorników ciekłego freonu jest jego magazynowanie w czasie napraw oraz kompensacja nagłych zmian pracy aplikacji.
Zbiorniki serii TRH oraz TRV s± dostępne w wykonaniu do 5 to 760 litrów.
Zbiorniki o pojemno¶ci do 5000 litrów s± dostępne na życzenie.
Dostępne s± dwie rodziny zbiorników:
- Zbiorniki poziome serii TRH.
- Zbiorniki pionowe serii TRV oraz RV.

WiÄ™cej…

Galklima Sp. z o.o. ul. Zb±szyńska 4, 91-342 ŁódĽ tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, S±d Rejonowy dla Łodzi-¦ródmie¶cia w Łodzi XX Wydział KRS nr 0000334105