Thermokey

Firma Thermokey zostaa zaoona w roku 1991 i od tego czasu produkuje szeroki asortyment wymiennikw ciepa. Jestemy mark znan jako idealny partner dla firm dziaajcych w brany chodniczej i klimatyzacyjnej a take w zakresie procesw technologicznych.

Produkty

Rodzina wymiennikw ciepa oferowanych przez Thermokey jest nieustannie poszerzana. W chwili obecnej, asortyment zawiera bloki lamelowe, skraplacze wentylatorowe, chodnice cieczy (dry-cooler'y), chodnice powietrza, skraplacze i parowniki paszczowo-rurowe oraz pytowe wymienniki ciepa (lutowane).

Dziki wygodnym w uyciu programom doborowym, klient jest w stanie samodzielnie wybra urzdzenie najbardziej pasujce do projektowanej aplikacji. Niezalenie od tego, nasz personel techniczny suy pomoc jesli tylko klient tego oczekuje.

Wszystkie produkty s opracowywane oraz produkowane przez Thermokey oraz certyfikowane przez niezalene, midzynarodowe organizacje. Szeroki wachlarz standardowych wymiennikw ciepa jest dostpny w katalogach. Ponadto, Dzia Rozwoju Thermokey, projektuje urzdzenia wedug indywidualnych wymaga klientw.

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbszyska 4, 91-342 d tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sd Rejonowy dla odzi-rdmiecia w odzi XX Wydzia KRS nr 0000334105