Skraplacze hermetyczne

Skraplacze hermetyczne

Thermokey THC ? skraplacze hermetyczne

Thermokey THC ? skraplacze hermetyczneWydajno: od 2,6 do 50 kW

Gwnym zastosowaniem skraplaczy hermetycznych Thermokey jest skraplanie freonw w aplikacjach chodniczych oraz ukadach odzysku ciepa.
Wymienniki wsppracuj gwnie z freonami HCFC, HFC ale take innymi czynnikami zgodnymi z zastosowanymi materiaami konstrukcyjnymi oraz lokalnymi przepisami.
W warunkach standardowych, skraplacze serii "THC" pokrywaj zakres wydajnoci od 2,6 do 50 kW.

Więcej…

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbszyska 4, 91-342 d tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sd Rejonowy dla odzi-rdmiecia w odzi XX Wydzia KRS nr 0000334105