Odolejacze

Odolejacze

Thermokey TOS ? Odolejacze linii tocznej

Thermokey TOS ? Odolejacze linii tocznejZastosowanie na linii tocznej pionowych odolejaczy serii TOS zapewnia najlepsze oddzielenie oleju od freonu.
Odolejacze serii TOS wsppracuj gwnie z freonami HCFC, HFC ale take innymi czynnikami zgodnymi z zastosowanymi materiaami konstrukcyjnymi oraz lokalnymi przepisami.
Dla aplikacji amoniakalnych sugerujemy zastosowanie odolejaczy dwustopniowych, wyposaonych w filtr koalescencyjny.
Podane w katalogu wymiary s orientacyjne. Thermokey zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeniejszego uprzedzenia.

Więcej…

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbszyska 4, 91-342 d tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sd Rejonowy dla odzi-rdmiecia w odzi XX Wydzia KRS nr 0000334105