Odolejacze

Odolejacze

Thermokey TOS – Odolejacze linii tłocznej

Thermokey TOS – Odolejacze linii tłocznejZastosowanie na linii tłocznej pionowych odolejaczy serii TOS zapewnia najlepsze oddzielenie oleju od freonu.
Odolejacze serii TOS współpracują głównie z freonami HCFC, HFC ale także innymi czynnikami zgodnymi z zastosowanymi materiałami konstrukcyjnymi oraz lokalnymi przepisami.
Dla aplikacji amoniakalnych sugerujemy zastosowanie odolejaczy dwustopniowych, wyposażonych w filtr koalescencyjny.
Podane w katalogu wymiary są orientacyjne. Thermokey zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego uprzedzenia.

Więcej…

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS nr 0000334105