Galletti > System ERGO

GALLETTI ERGO ? System kontroli

ERGO logoSystem ERGO to wynik obszernych doświadczeń firmy Galletti w dostarczaniu systemów kontroli powietrza. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na łatwiejsze zarządzanie sterowaniem instalacją klimatyzacyjną.


ERGO jest inteligentnym systemem sterowania budynkiem, szczególnie dedykowanym do:

 • hoteli
 • budynków biurowych
 • apartamentów

obejmującym specjalnie dopasowane oprogramowanie i sterowniki do jednostek wewnętrznych.

System skierowany jest do właścicieli budynków, projektantów i instalatorów, którym oferuje możliwość kontroli, dopasowując pracę chillera i klimakonwektorów do wymogów każdego budynku.
Korzyści jakie płyną z jego zastosowania to:

 • oszczędność energii
 • prostota i niskie koszty instalacji
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji
 • łatwość obsługi
 • zaawansowany system kontroli
 • scentralizowany system kontroli


Inteligentny system ERGO analizuje aktualne zapotrzebowanie na chłód lub ciepło w poszczególnych pomieszczeniach i na bieżąco optymalizuje temperaturę wody wychodzącej by zmniejszyć koszty zużycia energii elektrycznej i zwiększyć efektywność pracy w każdym klimatyzowanym pomieszczeniu.

System ERGO umożliwia nadrzędną kontrolę i indywidualne ustawienie temperatury w 126 pomieszczeniach, utrzymując temperaturę zadaną przez indywidualnych użytkowników. Zachowuje jednocześnie kontrolę nad całym systemem. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znaczących oszczędności zużycia energii. Program jest tak skonfigurowany by sprostać licznym wymaganiom, od automatycznego ustawienia temperatury przez użytkownika do godzinowego / tygodniowego zaprogramowania różnej temperatury w różnych pomieszczeniach. System jest ustawiony na dwóch różnych poziomach dostępu:

Poziom użytkownika

podstawowy, dedykowany ostatecznemu użytkownikowi, umożliwia dostosowanie podstawowych parametrów

Poziom serwisowy
zaawansowany, dedykowany operatorowi, umożliwia nieograniczony dostęp do wszystkich parametrów systemu.

ERGO panel

Panel operatora wyświetla ogólne warunki pracy systemu zarówno dla każdego pomieszczenia jak i chillera, takie jak:

 • średnie ustawienie temperatury,
 • średni czas pracy jednostki wewnętrznej
 • średnia temperatura powietrza
 • prędkość wentylatora
 • współczynnik komfortu

Umożliwia to efektywne monitorowanie pracy całego układu klimatyzacji.W każdym klimatyzowanym pomieszczeniu temperatura wody i powietrza, wybrane ustawienie, czas pracy urządzenia oraz współczynnik komfortu są stale monitorowane.

Współczynnik komfortu
Jedną z prawdziwych innowacji wprowadzonych przez ERGO jest WSPÓŁCZYNNIK KOMFORTU, nowy system kontroli warunków komfortu w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Współczynnik komfortu definiowany jest jako stosunek przedziału czasowego, w którym temperatura w pomieszczeniu mieści się dopuszczalnym zakresie tolerancji, do całkowitego czasu pomiaru. Współczynnik wyrażony jest w procentach.

Funkcja adaptacyjna
Monitoring każdego z klimakonwektorów przez system ERGO umożliwia kalkulację aktualnego zapotrzebowania na chłód lub ciepło i dopasowanie temperatury wody opuszczającej agregat.
Funkcja adaptacyjna powoduje korektę nastawy, która prowadzi do polepszenia wydajności czynnika chłodniczego.

Zmiana nastawy temperatury jest jednoczesną funkcją parametrów:

 • Przeważającej prędkości = najczęściej ustawiana, spośród trzech, prędkość wentylatora (im wyższa prędkość tym mniejsza korekta nastawy agregatu)
 • Współczynnika komfortu (im wyższy współczynnik tym większa korektanastawy agregatu)

Zakres korekty jest parametrem konfigurowalnym na etapie rozruchu przy oddaniu systemu do eksploatacji.
Poprawa wydajności poprzez korektę nastawy jest szczególnie efektywna przy działaniu w funkcji pompy ciepła, kiedy powoduje obniżenie ciśnienia kondensacji.Increase

Standardowa konfiguracja Ergo obejmuje następujące pozycje:

 • System kontroli, który czuwa nad wszystkimi funkcjami operacyjnymi każdej jednostki wewnętrznej - automatyczną prędkością wentylatora, przełączeniem pomiędzy chłodzeniem a grzaniem, pracą zaworów, grzałką elektryczną.
 • Magistralę danych
 • Oprogramowanie ERGO, które może być zainstalowanena zwykłym komputerze
 • Oprogramowanie dostarczane jest przez firmę Galletti wraz ze wszystkimi niezbędnymi podzespołami, wliczając w to konwerter RS 232-485 lub USB-RS485.
 • Podczas konfiguracji systemu, każdej jednostce wewnętrznej przypisywany jest określony adres. Umożliwia to monitorowanie i regulowanie pracy poszczególnych klimakonwektorów.
ERGO cms

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS nr 0000334105