Destryfikatory Galletti

Destryfikatory Galletti

 

GALLETTI DST – Destryfikatory

Destryfikatory Galletti DST

6 wielkości

Przepływ powietrza: od 1750 do 9500 m3/h

W pomieszczeniach roboczych ogrzewanych gorącym powietrzem, utrzymanie temperatury 18°C blisko poziomu podłogi oznacza kumulację znacznych ilości ciepła pod sufitem.
Niewykorzystane ciepło jest rozpraszane na zewnątrz.
Destryfiktory DST eliminują ten problem poprzez wywołanie pionowego przepływu powietrza co redukuje różnicę temperatur pomiędzy podłogą a sufitem do ok. 3°C.

Certyfikat CE Ergo

Więcej…

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS nr 0000334105