Destryfikatory Galletti

Destryfikatory Galletti

GALLETTI DST ? Destryfikatory

Destryfikatory Galletti DST

6 wielkoci

Przepyw powietrza: od 1750 do 9500 m3/h

W pomieszczeniach roboczych ogrzewanych gorcym powietrzem, utrzymanie temperatury 18C blisko poziomu podogi oznacza kumulacj znacznych iloci ciepa pod sufitem.
Niewykorzystane ciepo jest rozpraszane na zewntrz.
Destryfiktory DST eliminuj ten problem poprzez wywoanie pionowego przepywu powietrza co redukuje rnic temperatur pomidzy podog a sufitem do ok. 3C.

Certyfikat CE Ergo

Więcej…

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbszyska 4, 91-342 d tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sd Rejonowy dla odzi-rdmiecia w odzi XX Wydzia KRS nr 0000334105