Bloki lamelowe

Bloki Lamelowe

Thermokey TC ?bloki lamelowe

Bloki Lamelowe ThermokeyZaoeniem Thermokey jest produkcja blokw lamelowych do wszelkich aplikacji.
Dostpne s nastpujce geometrie:
- 25x21,65mm z wownic 3/8? lub 5/16?
- 30x25,98mm z wownic 1? lub 3/8? tube
- 50x43,3mm z wownic 1? lub 5/8? tube
- 42x36,4mm z wownic 1? lub 5/8? tube

Więcej…

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbszyska 4, 91-342 d tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sd Rejonowy dla odzi-rdmiecia w odzi XX Wydzia KRS nr 0000334105