GALLETTI MXE ? wysokowydajne pompy ciepła chłodzone powietrzem

GALLETTI MXE ? Agregaty wody lodowej i pompy ciepła

Firma Galletti stworzyła ten produkt do produkcji ciepłej wody dla ogrzewania oraz obsługi coraz większego zapotrzebowania dla indywidualnych domów, w celu obniżenia zużycia energii i kosztów eksploatacji urządzeń, w porównaniu do systemu gazowego lub elektrycznego, dzięki wysokiej wydajności:
średnie COP 3,3 (Klasa A według Eurovent)
ś
rednie EER 3,23 (Klasa A według Eurovent)

Wydajność chłodnicza: od 7 do 19 kW.

Wydajność grzewcza: od 9 do 21 kW.

8 modeli z bogatym wyborem wyposażenia dodatkowego

r410aCertyfikat CEErgo


OPTYMALIZACJA TRYBU GRZANIA
- Płytowy przeciwprądowy wymiennik ciepła w trybie grzania
- Wężownica o szerokim rozstawie przewodów
- Dochładzacz na przewodach w dolnej części wymiennika
- Kabel grzewczy przy dolnej konstrukcji urządzenia
- Łatwe odprowadzenie skroplin

zawor_el

PRACA PRZEZ CAŁY ROK

Pompy ciepła serii MXE zostały zaprojektowane do pracy: w trybie grzania przy temperaturach zewnętrznych powietrza w zakresie od -15° do + 30°C, wytwarzając ciepłą wodę o temperaturze do 55°C, i w trybie chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych od -10°C do +45°C. Elektroniczny zawór rozprężny i regulator ciśnienai skrapalnia (na podstawie ciśnienia) przyczyniają się do zwiększenia zakresu pracy urządzenia.

AUTOADAPTACJA

Logiczna kontrola umożliwiła pracę agregatów MCE przy bardzo małej ilości wody , zmieniając wartości zadane przy zmiennym obciążeniu. Koncepcja konstrukcji pozwoliła na połączenie funkcji autoadaptacji z zaletami wbudowanego zbiornika akumulacyjnego, pozwalając utrzymać te same wymiary jednostki.mce_wykres

SPRYTNE ODSZRANIANIE
Wyjątkowy system sprytnego odszraniania (dostępny ze sterowaniem zaawansowanym mikroprocesorowym) jest w stanie wykryć zmniejszenie wydajności wymiany ciepła wymiennika wynikającej z formowania się lodu na żebrach wymiennika i dostosować odpowiednio cykl odszraniania.

mpe_szron

WŁASNOŚCI KONSTRUKCYJNE

OBUDOWA
Obudowa i podstawa zostały wykonane z galwanizowanej blachy stali pokrytej antykorozyjną farbą, koloru RAL 9002. Wszystkie śruby, wkręty i elementy wykonane są z materiałów nie podlegających utlenianiu się lub stali po obróbce pasywacji powłoki. Sprężarka została całkowicie oddzielona i posiada dostęp z 3 stron, dzięki zastosowaniu łatwych do zdjęcia paneli,  które ułatwiają konserwacje i sprawdzanie.  Sprężarka może zostać akustycznie zaizolowana, na życzenie, w celu ograniczenia emisji hałasu z urządzenia.

WBUDOWANY MODUŁ HYDRAULICZNY
- Wysokowydajna pompa (obudowa i wirnik) wykonane są ze stali nierdzewnej przystosowanej do pracy z roztworami wody z glikolem do 35 % zawartości glikolu.  Silnik pompy posiada własne zabezpieczenie termiczne. Pompa zlokalizowana jest w pobliżu sprężarki i posiada łatwy dostęp dzięki zdejmowanym panelom. Pompa jest chłodzona przez powietrze zewnętrzne poprzez kratkę powietrza.
- Naczynie przeponowe.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Zawór do napełniania.
- Automatyczny odpowietrznik.
- Presostat różnicy ciśnienia i termostat antyzamrożeniowy z czujnikiem po stronie wylotowej wody.
- Zbiornik buforowy przed parownikiem, najlepsze rozwiązanie w celu ograniczenia fluktuacji wody lodowej w czasie włączania/wyłączania sprężarki.
- Mechaniczny filtr wody jako standard dla wszystkich modeli, w celu ochrony wymiennika parownika.

OBIEG CZYNNIKA
- Sprężarka scroll.
-  Lutospawany galwanizowany wymiennik ciepła przystosowany do pracy z czynnikiem R410A.
-  Ożebrowany skraplacz z miedzianymi rurami o średnicy 8 mm i aluminiowymi lamelami, charakteryzujący się dużymi wymiarami.
-  Filtr osuszacz.
-  Wziernik.
- Zawór termostatyczny z zewnętrznym wyrównaniem.
-  Zawór 4-drogowy (tylko pompy ciepła).
-  Zawór zwrotny (tylko pompy ciepła).
-  Zbiornik czynnika (tylko pompy ciepła).
-  Presostaty niskiego i wysokiego ciśnienia.
-  Zawór bezpieczeństwa.
-  Zawory Shrader do konserwacji.
-  Manometry (opcja).

ZESPÓŁ WENTYLATORA
Wentylator  osiowy zaopatrzony jest w płaty o kształcie łopatek, które chronione są kratką zainstalowaną w dyszy o specjalnym kształcie, który powoduje  zwiększenie wydajności.  Wentylatory połączone są bezpośrednio z niskoobrotowymi  (6/8 biegunów) silnikami, chronionymi termicznym wyłącznikiem. Podstawa wentylatora umieszczona jest na gumowych wibroizolatorach,  i wspierana jest przez dedykowaną ramę. Użycie skraplacza z przewodami miedzianymi o średnicy 8mm pozwoliło na zmniejszenie spadku ciśnienia po stronie powietrza i obniżenie hałasu. Regulacja ciśnienia skraplania (na podstawie ciśnienia) dostosowuje automatycznie prędkość wentylatora, ograniczając hałas urządzenia w trakcie pracy w nocy oraz przy częściowym obciążeniu.

OŻEBROWANIE WYMIENNIKA
Ożebrowane wymienniki ciepła o średnicy przewodów miedzianych wynoszących 8mm, charakteryzują się dużą powierzchnią i specjalnym przystosowaniem do szybkiego cyklu odszraniania oraz maksymalnym wykorzystaniem wydajności urządzenia.

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Skrzynka elektryczna została zbudowana i okablowana zgodnie z dyrektywą EEC 73/23 (LVD) oraz 89/336  (EMCD) powiązanych wymagań. Zbudowana ze stalowych paneli jest chroniona przez panele urządzenia.

sterownikSTEROWANIE MIKROPROCESOROWE
Panel sterujący pozwala na całkowitą kontrolę urządzenia MPE i posiada łatwy dostęp poprzez klapę poliweglanową o klasie ochrony IP 65. Funkcja autoadaptacyjna sterownika pozwala na pracę urządzenia przy małym zładzie wody bez konieczności użycia zbiornika buforowego. Pomiar temperatury zewnętrznej pozwala na dostosowanie pracy urządzenia w trybie chłodzenia nawet przy bardzo niskich temperaturach. Sterownik wyposażony jest w moduł MODBUS w celu szybkiego podłączenia do sieci ERGO.
Główne funkcje:
-  Kontrola temperatury wody wlotowej.
- Zarządzanie odszranianiem (MPE-H)
-  Kontrola prędkości wentylatora na podstawie ciśnienia (opcja)
-  Zarządzanie alarmami
-  Automatyczna nastawa punktu pracy w zależności od temperatury zewnętrznej
-  Może być podłączony do linii RS485 (opcja) dla kontroli/współpracy
-  Zdalny sterownik kopiujący funkcje kontrolne dostępny jest jako opcja (nie kompatybilny z ERGO).
Urządzenia sterowane:
-  Sprężarka
-  Wentylatory
-  Zawór 4-drogowy (MPE-H)
-  Pompa wody
-  Zestaw antyzamrożeniowy (opcja)
-  Przekaźnik alarmów
Zaawansowany sterownik dostępny na życzenie nadzorujący funkcjami:
-  sieć LAN do 4 urządzeń
-  sprytny system odszraniania

DOSTĘPNE OPCJE
- Wbudowany moduł hydrauliczny
- Regulacja obrotów wentylatora przy niskich temperaturach
- Izolacja sprężarki
- Manometry freonowe
- Zestaw antyzamrożeniowy
- Elektroniczny zawór rozprężny
- Częściowy odzysk ciepła - 25% ze stykiem on/off do pompy (nie dostarczany)
- Specjalna powłoka skrapalcza (miedź/miedź, kataforeza, blygold)
- Zdalny panel sterujący
- Wibroizolatory
- Kratka chroniąca wymiennik skraplacza

mxe_zbUrządzenia serii MXE mogą zostać wyposażone w dedykowany zbiornik buforowy z grzałkami elektrycznymi w celu uzupełnienia pracy w trybie pompy ciepła. Wewnątrz zbiornika znajdują sie 2 grzałki, sterowane przez płytę główną urządzenia, posiadające 2 stopnie pracy.
Grzałki elektryczne uruchamiają się w trybie pompy ciepła gdy temperatura wody wylotowej będzie niższa od temperatury nastawionej (parametr A08) i gdy temperatura powietrza zewnętrznego będzie niższa od ustawionych wartości progowych 2 termostatów na płycie głównej (wartości progowe mogą być regulowane i wynoszą -5 °C i -10 °C). Gdy temperatura powietrza zewnętrznego wyniesie poniżej -5 °C włączy sie 1 stopień grzałki, a gdy temperatura będzie niższa niż -10°C włączy się dodatkowo 2 stopień grzałki.
Grzałki elektryczne pracują także jako system antyzamrożeniowy i wspomagają odszranianie.
W przypadku wystąpienia alarmu (przepływ wody, wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie, itp?) płyta główna wyłącza automatycznie grzałki.

pobierz_pdf

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS nr 0000334105