GALLETTI MCE ? Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem

GALLETTI MCE ? Agregaty wody lodowej i pompy ciepła

Agregaty wody lodowej i pompy ciepła serii MCE zostały zaprojektowane specjalnie na czynnik R410 A, ze względu na użyte komponenty. W szczególności na wielkość wymiennika ciepła i logikę sterowania. Doświadczenie i badania pozwoliły na stworzenie wyjątkowo cichych urządzeń, charakteryzujących sie wysoką wydajnością.

Wydajność chłodnicza: od 9 do 39 kW.

Wydajność grzewcza: od 10 do 44 kW.

11 modeli z bogatym wyborem wyposażenia dodatkowego

r410aCertyfikat CEErgo


PRZYSTOSOWANE DO KAŻDYCH WYMAGAŃ
Seria MCE jest idealnym produktem pozwalającym na przystosowanie go do wszelkich wymagań eksploatacyjnych i projektowych ograniczając przy tym czas instalacji. MCE wyróżnia się dużą ilością możliwych do wyboru modeli w serii oraz dużym wyborem opcji i akcesoriów.

Wszystkie komponenty opcjonalne są dostępne bez konieczności modyfikowania wymiarów urządzenia.mce1
Opcje:
-  Wbudowany moduł hydrauliczny,
-  Elektroniczny zawór rozprężny, który szybko dostosowuje pracę urządzenia do zmiennych warunków i maksymalizuje wydajność przy częściowym obciążeniu,
  Odzysk ciepła do produkcji ciepłej wody w okresie letnim, aby zwiększyć efektywność całego systemu.

PLUG&PLAY
MCE umożliwia współpracę modułu hydraulicznego: pomiędzy pompą obiegową (obudowa i wirnik inox), naczyniem wzbiorczym, zbiornikiem akumulacyjnym, zaworem bezpieczeństwa, manometrami i filtrem wody. Wszystkie urządzenia są testowane pod koniec linii produkcyjnej, aby zmniejszyć czas rozruchu.

BARDZO NISKI POZIOM DŹWIĘKU
Użycie bardzo cichych wentylatorów umieszczonych w specjalnej obudowie pozwoliło uzyskać bardzo niski poziom dźwięku. Wentylatory pracują przy niskim spadku ciśnienia dzięki zastosowaniu ożebrowanych wymienników ciepła z 8mm rurkami miedzianymi. Przy częściowym obciążeniu regulator prędkości wentylatora obniża hałas jednostki. Komponenty i sprężarki mogą zostać akustycznie zaizolowane aby uzyskać bardzo niski poziom dźwięku.

AUTOADAPTACJA
Logiczna kontrola umożliwiła pracę agregatów MCE przy bardzo małej ilości wody , zmieniając wartości zadane przy zmiennym obciążeniu. Koncepcja konstrukcji pozwoliła na połączenie funkcji autoadaptacji z zaletami wbudowanego zbiornika akumulacyjnego, pozwalając utrzymać te same wymiary jednostki.mce_wykres

WŁASNOŚCI KONSTRUKCYJNE

OBUDOWA
Obudowa i podstawa zostały wykonane z galwanizowanej blachy stali pokrytej antykorozyjną farbą, koloru RAL 9002. Sprężarka została całkowicie oddzielona i posiada dostęp z 3 stron, dzięki zastosowaniu łatwozdejmowalnych paneli, które ułatwiają konserwacje i sprawdzanie. Sprężarka może zostać akustycznie zaizolowana, na życzenie, w celu ograniczenia emisji hałasu z urządzenia.

WBUDOWANY MODUŁ HYDRAULICZNY
- Wysokowydajna pompa (obudowa i wirnik) wykonane są ze stali nierdzewnej przystosowanej do pracy z roztworami wody z glikolem do 35 %zawartości glikolu.  Silnik pompy posiada własne zabezpieczenie termiczne. Pompa zlokalizowana jest w pobliżu sprężarki i posiada łatwy dostęp dzięki łatwemu demontażowi paneli. Pompa jest chłodzona przez powietrze zewnętrzne poprzez kratkę powietrza.
-  Naczynie przeponowe.
- Zawór bezpieczeństwa.
-  Zawór do napełniania.
-  Automatyczny odpowietrznik.
-  Presostat różnicy ciśnienia i termostat antyzamrożeniowy z czujnikiem po stronie wylotowej wody.
-  Zbiornik buforowy przed parownikiem, najlepsze rozwiązanie w celu ograniczenia fluktuacji wody lodowej w czasie włączania/wyłączania sprężarki.
-  Mechaniczny filtr wody jako standard dla wszystkich modeli, w celu ochrony wymiennika parownika.

OBIEG CZYNNIKA
- Sprężarka scroll.
-  Lutospawany galwanizowany wymiennik ciepła przystosowany do pracy z czynnikiem R410A.
-  Ożebrowany skraplacz z miedzianymi rurami o średnicy 8 mm i aluminiowymi lamelami, charakteryzujący się dużymi wymiarami.
-  Filtr osuszacz.
-  Wziernik.
- Zawór termostatyczny z zewnętrznym wyrównaniem.
-  Zawór 4-drogowy (tylko pompy ciepła).
-  Zawór zwrotny (tylko pompy ciepła).
-  Zbiornik czynnika (tylko pompy ciepła).
-  Presostaty niskiego i wysokiego ciśnienia.
-  Zawór bezpieczeństwa.
-  Zawory Shrader do konserwacji.
-  Manometry (opcja).

ZESPÓŁ WENTYLATORA
Wentylator  osiowy zaopatrzony jest w płaty o kształcie łopatek, które chronione są kratką zainstalowaną w dyszy o specjalnym kształcie, który powoduje  zwiększenie wydajności.  Wentylatory połączone są bezpośrednio z niskoobrotowymi  (6/8 biegunów) silnikami, chronionymi termicznym wyłącznikiem. Podstawa wentylatora umieszczona jest na gumowych wibroizolatorach,  i wspierana jest przez dedykowaną ramę. Użycie skraplacza z przewodami miedzianymi o średnicy 8mm pozwoliło na zmniejszenie spadku ciśnienia po stronie powietrza i obniżenie hałasu. Regulacja ciśnienia skraplania (na podstawie ciśnienia) dostosowuje automatycznie prędkość wentylatora, ograniczając hałas urządzenia w trakcie pracy w nocy oraz przy częściowym obciążeniu.

OŻEBROWANIE WYMIENNIKA
Ożebrowane wymienniki ciepła o średnicy przewodów miedzianych wynoszących 8mm, charakteryzują się dużą powierzchnią i specjalnym przystosowaniem do szybkiego cyklu odszraniania oraz maksymalnym wykorzystaniem wydajności urządzenia.

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Skrzynka elektryczna została zbudowana i okablowana zgodnie z dyrektywą EEC 73/23 (LVD) oraz 89/336   (EMCD) powiązanych wymagań. Zbudowana ze stalowych paneli jest chroniona przez panele urządzenia.

sterownikSTEROWANIE MIKROPROCESOROWE
Panel sterujący pozwala na całkowitą kontrolę urządzenia  MCE i posiada łatwy dostęp poprzez klapę poliweglanową o klasie ochrony IP 65. Funkcja autoadaptacyjna sterownika pozwala na pracę urządzenia przy małym zładzie wody bez konieczności użycia zbiornika buforowego. Pomiar temperatury zewnętrznej pozwala na dostosowanie pracy urządzenia w trybie chłodzenia nawet przy bardzo niskich temperaturach. Sterownik wyposażony jest w moduł MODBUS w celu szybkiego podłączenia do sieci ERGO.
Główne funkcje:
-  Kontrola temperatury wody wlotowej.
-  Zarządzanie odszranianiem (MCE-H)
-  Kontrola prędkości wentylatora na podstawie ciśnienia (opcja)
-  Zarządzanie alarmami
-  Automatyczna nastawa punktu pracy w zależności od temperatury zewnętrznej
-  Może być podłączony do linii RS485 (opcja) dla kontroli/współpracy
-  Zdalny sterownik kopiujący funkcje kontrolne dostępny jest jako opcja (nie kompatybilny z ERGO).
Urządzenia sterowane:
-  Sprężarka
-  Wentylatory
- Zawór 4-drogowy (MCE-H)
-  Pompa wody
-  Zestaw antyzamrożeniowy (opcja)
-  Przekaźnik alarmów

DOSTĘPNE OPCJE
-Wbudowany moduł hydrauliczny
-Regulacja obrotów wentylatora przy niskich temperaturach
-Izolacja sprężarki
-Manometry freonowe
-Zestaw antyzamrożeniowy
-Elektroniczny zawór rozprężny
-Częściowy odzysk ciepła - 25% ze stykiem on/off do pompy (nie dostarczany)
-Specjalna powłoka skrapalcza (miedź/miedź, kataforeza, blygold)
-Zdalny panel sterujący
-Wibroizolatory
-Kratka chroniąca wymiennik skraplacza

pobierz_pdf

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS nr 0000334105