GALLETTI LSE ? Agregaty wody lodowej i pompy ciepła z wieloma sprężarkami chłodzone powietrzem

GALLETTI LSE ? Agregaty wody lodowej i pompy ciepła z wieloma sprężarkami chłodzone powietrzem

Rzeczywiste zapotrzebowanie chłodu przez system w ciągu 90% czasu jest o 60% niższe od wartości nominalnej, nawet gdy wybór agregatu/pompy ciepła zależy od maksymalnego zapotrzebowania systemu.

Wydajność chłodnicza: od 360 do 920 kW.

Wydajność grzewcza: od 400 do 675 kW.

12 modeli z bogatym wyborem wyposażenia dodatkowego

r410aCertyfikat CEErgo


Ilość sprężarek to 2 do 3 dla każdego obiegu czynnika w zależności od wielkości, powielając ilość stopni regulacji.

Duża ilość stopni regulacji pozwala urządzeniu na dokładne dostosowanie się do rzeczywistych potrzeb całego systemu ze znaczną przewagą efektywnej wydajności przy częściowym obciążeniu w porównaniu ze sprężarkami śrubowymi. Sterowanie mikroprocesorowe zarządza automatycznie sprężarkami i odpowiednio dostosowuje czas ich pracy.

Przy częściowym obciążeniu sprężarki współpracują z przewymiarowanymi wymiennikami uzyskując lepszą wydajność cyklu termodynamicznego dzięki zastosowaniu elektronicznego zaworu rozprężnego we wszystkich modelach.

WERSJE

-  Tylko chłodzenie
-  Free-Cooling
-  Pompa ciepła do 620 kW

S standardowa
L
wyciszona
Q
cicha

OPCJE HYDRAULICZNE

Kompletny zestaw hydrauliczny może zostać zamontowany wewnątrz urządzenia bez konieczności zmieniania wymiarów podstawowego urządzenia i z poniższymi wariantami pompowymi:
?     pojedyncza pompa, ze standardową lub zwiększoną wysokością podnoszenia
?     dwie pompy, ze standardową lub zwiększoną wysokością podnoszenia w konfiguracji LUB: jedna pracuje a druga jest w trybie czuwania. Sterownik mikroprocesorowy automatycznie będzie przełączał pompy aby pracowały taki sam czas
?     dwie pompy, ze standardową lub zwiększoną wysokością podnoszenia w konfiguracji I: obydwie pompy działają równolegle

lce_pompy

STEROWANIE MIKROPROCESOROWE

Zarządzanie mikroprocesorowe pozwala na automatyczne ustawienie wartości zadanej w zależności od temperatury zewnętrznej (czujnik dostępny jako opcja) aby obniżyć zużycie energii i zwiększyć zakres pracy urządzenia. W lecie zarządzanie wartością zadaną rozpoczyna się od temperatury 30 °C.

pobierz_pdf

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS nr 0000334105