GALLETTI LCR ?Standardowe i wyciszone agregaty bez skraplacza

GALLETTI LCR ?Standardowe i wyciszone agregaty bez skraplacza

Wywodzce si z serii LCR agregaty wody lodowej LCR posiadaj tylko funkcj chodzenia i s dostpne w wersji standardowej i wyciszonej.

Wiele opcji, ktre uzupeniaj urzdzenia zawieraj zdalny skraplacz z wentylatorami osiowymi, pionowy lub poziomy przepyw powietrza, funkcj odzysku ciepa (schadzacz 40%).

Wydajno chodnicza: od 43 do 258 kW.

15 modeli z bogatym wyborem wyposaenia dodatkowego

r407cCertyfikat CEErgoSTEROWANIE MIKROPROCESOROWE

Zarzdzanie mikroprocesorowe pozwala na automatyczne ustawienie wartoci zadanej w zalenoci od temperatury zewntrznej (czujnik dostpny jako opcja) aby obniy zuycie energii i zwikszy zakres pracy urzdzenia. W lecie zarzdzanie wartoci zadan rozpoczyna si od temperatury 30 C.

pobierz_pdf

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbszyska 4, 91-342 d tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sd Rejonowy dla odzi-rdmiecia w odzi XX Wydzia KRS nr 0000334105