do modelu
 

GALLETTI EMC ? Moduł zbiornika z grzałką elektryczną

GALLETTI EMC ? Moduł zbiornika z grzałką elektryczną

Moduły EMC zostały zaprojektowane aby wspierać pracę pomp ciepła Galletti, w przypadku redukcji wydajności grzewczej wraz z obniżaniem sie temperatury powietrza zewnętrznego.

Moduł składa się ze zbiornika pojemnościowego i 2 grzałek elektrycznych, sterowanych przez płytę główną urządzenia, zgonie z logiką sterowania.

Grzałki elektryczne są zarządzane poprzez płytę główną urządzenia


Grzałki są załączane w trybie pompy ciepła w przypadku gdy temperatura wody wylotowej ze skraplacza jest niższa od wartości zadanej oraz gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa od wartości zadanych przez dwa termostaty, na płycie głównej, (wartości mogą być zmieniane i wynosić odpowiednio -5°C i -10°C).
Gdy temperatura powietrza zewnętrznego będzie niższa niż -5°C włączy się pierwszy stopień grzałki, a gdy będzie niższa niż -10°C włączy się dodatkowo drugi stopień grzałki.

Grzałki stanowią także system antyzamrożeniowy oraz pomagają w odszranianiu.
W przypadku alarmu (brak przepływu wody, wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie, itd.) zostaną automatycznie wyłączone.

Moduły EMC mogą być zainstalowane wewnątrz lub obok przedziału technicznego. Czujnik temperatury zewnętrznej musi być zainstalowany poza obszarem instalacji, aby w prawidłowy sposób mierzyć temperaturę (nie temperaturę urządzeń w pobliżu).

pobierz_pdf

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS nr 0000334105